En av uppgiftern i åk 7 som är super roliga är programmeringen i schratch du rita upp miljöer figurer och redigera animeringar och spel. Du programmerar i block för att få saker och ting att röra sig och lägger på ljud.

Uppgift: Teckna egna figurer och bakgrunder animera berättelser eller spel. Börja gärna rita och måla på papper eller rita i ett annat program fota eller gör en fil och ladda in i schratch. du kan frilägga föremål som vi gör i andra programm i detta programmet också.

 

Första arbete på höstterminen Åk  7 är att göra en bildmapp med ett motiv, klass och namn. Uppgiften handlar om att träna på att få djup i bilden med ett antal tekniker bland annat med enpunktsperspektivet, skuggning, nyansering och färger. Tidigare kunskaperna och repetition från åk 6 lektioner om perspektiv och färglära aktualiseras och eleverna arbetar utifrån  ett eget motiv val.

 

 

Nästa uppgift är Filmuppgiften instruktionsfilm i iMovie eller i moviemaker. Du skall även göra en fantasifulla stop motion film med greensceen se tidigare elev exempel i den andra fliken.