Åk 7  Första arbete på höstterminen är att göra en bildmapp med ett motiv, klass och namn. Uppgiften handlar om att träna på att få djup i bilden med ett antal tekniker bland annat med enpunktsperspektivet, skuggning, nyansering och färger. Tidigare kunskaperna och repetition från åk 6 lektioner om perspektiv och färglära aktualiseras och eleverna arbetar utifrån  ett eget motiv val.