Uppgift. Egen samtida bild i jämförelse och relation med konsthistoriens -ismer. Arbete började att studera konsthistoria

sedan skissa och fota. Efter det skulle arbetet redigeras i nåkov av appar med lager och filter.. Slutligen målades bilden upp för hand och sattes på en Annvändbar bildsatt att förvara bildarbeten i .allsa sist skrevs reflektion och analys om arbetsgången och varken som var gjorda.

 

 

Uppgift. Maskuppgift.