Uppgift Reklam och Min bok

Reklambildsannons analyser och reklamfilmer är en terminsarbete som avslutas i skolans Aula på avslutningsdagen till allas jubel.

Min Bok uppgift är ett spännande terminsarbete som skall handla om dig själv. Du gör tre st bildarbeten i olika tekniker och olika rubriker. tillsist layoutar du hela uppgiften och skriver en reflektion om arbetet.