Webbsidan Varlaskolansbildämne visar eleverna på Varlaskolans högstadiums bildarbete i åk 7-9 och bildämnets omfång och röda tråd i undervisningen. Vi tycker det är viktigt att kommunicerar utåt med våra bilder som uttrycker våra tankar och idéer.  Vi ser det som en viktig del i demokratiprocessen och att bilden är ett naturligt kraftfullt uttrycksätt för alla.

Vi tycker även att det är viktigt det som skolforskarna Winner och Hetland uttrycker när de skriver ”We don´t need the arts in our schools to raise mathematical and verbal skills -we already target these in math and language arts. We need the arts because in addition to introducing students to aesthetic appreciation, they teach other models of thinking that we value.”

Läraren hjälper till initialt med uppbyggnaden av webbsidan sedan utses två elever i varje klass (dessa turas om med nästa par efter uppgift slut) att forma webbsidans och sin  årskurs flik.(var tänkt men vi nådde inte dit, kanske nästa år)

Vi siktar mot webbstjärnorna men hamnar bland webbblommorna något lägre då vi inte hunnit att jobba med webbensidan som vår vision är men vi så nöjda  och stolta över elevernas produktioner och hoppas att vi kan ta del av tävlingen.

Mängden av bilder som påverkar oss via massmediabilder gör att vi lär om att se bakom sändarens bildflöde och behovet av att sovra och kritisk granska och respekt för upphovsrätter

 

bildämnet tränar vi  fyra stycken förmågor.

~Vi fokuserar  träningen på att skapa bilder med hantverk/ digitala verktyg och tekniker.

~Kommunicera med egna bilder och andras för att uttrycka budskap.

~Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

~Vi lär oss att analysera tänka oss in, förklara och jämföra. Studerar Bilders uttryck och funktioner i samtid alla tider och alla former internett, arkitektur, design, reklam,