Webbsidan Varlaskolansbildämne visar elevernas bildarbete i åk 5-9 och bildämnets omfång och röda tråd i undervisningen. Vi tycker det är viktigt att kommunicerar utåt med våra bilder som uttrycker våra tankar och idéer  och att bilden är ett naturligt kraftfullt uttrycksätt för alla.

Vi tycker även att det är viktigt det som skolforskarna Winner och Hetland uttrycker när de skriver ”We don´t need the arts in our schools to raise mathematical and verbal skills -we already target these in math and language arts. We need the arts because in addition to introducing students to aesthetic appreciation, they teach other models of thinking that we value.”

Läraren hjälper till initialt med uppbyggnad sedan utses två elever i varje klass (dessa turas om med nästa par efter uppgift slut) att forma sin årskurs flik.

Mängden av bilder som påverkar oss via massmediabilder gör att vi lär om att se bakom sändarens bildflöde och behovet av att sovra och kritisk granska och respekt för upphovsrätter

 

bildämnet tränar vi  fyra stycken förmågor.

~Vi fokuserar  träningen på att skapa bilder med hantverk/ digitala verktyg och tekniker.

~Kommunicera med egna bilder och andras för att uttrycka budskap.

~Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

~Vi lär oss att analysera tänka oss in, förklara och jämföra. Studerar Bilders uttryck och funktioner i samtid alla tider och alla former internett, arkitektur, design, reklam, konst.

 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.