Min Bok uppgift är ett terminsarbete som skall handla om dig själv. Arbetet skall innefattar två st bildarbeten i två olika tekniker med två rubriker, tex Min dröm teknik blyerts. När du är färdig med bilderna gör du digital layout på tre sidor sida 1 omslag med texten MinBok och ditt namn och klass 2-3 dina bildarbeten.

Reklamuppgiften

Reklamfilmera är 30 sekunder långa. Grupper om 5 elever på varje film, vi är 7 klasser. Visas  på skolavslutningen till allas jubel